Ni finns för alltid i mitt hjärta

 

 

 Max


2004-2018
SEUCH DKUCH NOUCH NORDUCH Aksu Love In My Heart, S19247/2004

Avkommor efter Max

 

Hilma


2004-2015
Nettlavallens Hilma Isaksdotter, S14733/2005

 

Alma


1999-2011
SEUCH DKUCH Choowo-Liz Alma, S49804/99  

 

Kamilo


1997 - 2011
Nettlavallens Kamilo Feliciason, S25411/97  

 

Alvina


2002 - 2009
SEUCH Nettlavallens Alvina Sixtendotter, S16420/2002

 

Nalle


Foto: HappyDog
1990 - 2006
Wig-Makers Will Do, S57568/90

 

Felicia


1993 - 2003
Fossella Handle With Care, S32693/93 

 

Oliver


1989 - 1997
Wig-Makers Un-Im-Peached, S64729/89 

 

Kasper

 
1990 - 1995
Amie-Bells Ama-Azzaro, S65949/90 

 

Tillbaka till Index